Actievoorwaarden
Nokia 7.1 + Smartwatch bij KPN

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE PRODUCT+ ACTIE

KPN SMARTWATCH

Artikel 1 - Algemene informatie

De geschenkproductactie (hierna: de “Actie”) wordt georganiseerd door A&C SYSTEMS NV (hierna: de “Dienstverlener”), gevestigd te Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, België, met als ondernemingsnummer BE-0445.299.482 (aansluitingsnummer bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: HM003026619).

Deze Bijzondere Actievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties en de eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen van de dienstverlener zijn beschikbaar op https://nokia.myactions.eu.

De bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “KPN SMARTWATCH” Wanneer deze Bijzondere Voorwaarden er niet van afwijken zijn de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties van toepassing.

Door deel te nemen aan de actie verklaart de deelnemer de toepassing te aanvaarden van deze Bijzondere Voorwaarden alsook van de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties.

Artikel 2 - Geschenkproduct

Het geschenkproduct dat wordt toegekend in het kader van de actie is een SMARTWATCH ter waarde van 124,99 euro bij aankoop van een NOKIA 7.1.

Naar goeddunken van de dienstverlener kan dit product vervangen worden door een gelijkaardig product.

Artikel 3 - Deelnemende producten

De deelnemende producten zijn de volgende:

- Nokia 7.1

Deze actie is zolang de voorraad strekt geldig voor aankopen gedaan in deelnemende KPN winkels in Nederland die zich bevoorraden bij de dienstverlener.

Deze actie kan niet gecumuleerd worden met andere acties die van toepassing zijn op het deelnemende product dat werd aangekocht door de deelnemer.

Artikel 4 – Deelnemende Winkels

Een lijst van de deelnemende winkels is beschikbaar op de webpagina van de actie https://nokia.myactions.eu.

De volgende winkels nemen deel aan de actie:

- KPN

De dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van de deelnemende producten in de deelnemende winkels.

Artikel 5 - Actieperiode

De actie is geldig voor de deelnemende producten die gekocht worden tussen 1/05/2019 en 03/11/2019 (datum van aankoop vermeld op het aankoopbewijs geldt als bewijs) in een deelnemende winkel in Nederland;

Artikel 6 – Geschenkproduct

Om het geschenkproduct te krijgen moet de deelnemer:

- zich registreren via de website https://nokia.myactions.eu

- het actiedeelnameformulier correct en volledig invullen;

- een kopie van het aankoopbewijs en een foto van de IMEI code op de doos van de Nokia 7.1 uploaden op Myactions.eu, uiterlijk op 18/11/2019 (bevestigingsmail geldt als bewijs).

Opgelet, het is mogelijk dat deze bevestigingse-mail wordt geblokkeerd door een spamfilter of terechtkomt bij de ongewenste e-mails (junk).

Artikel 7 – Grondgebied van de actie

De actie is geldig voor de deelnemers die hun woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in Nederland.

Artikel 8 - Klachten

De vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de actie moeten ons vóór 18/12/2019 bereiken.

Je kan ons jouw vraag toesturen via dit formulier.

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties, kan de ontstentenis van reactie van de dienstverlener op een bericht of een schrijven geenszins beschouwd worden als een akkoord met de inhoud van dat bericht of dat schrijven.