Actievoorwaarden
50€ Cashback Nokia 7.1

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE CASHBACKACTIE

Nokia 7.1 lanceringscashback 2018Artikel 1 - Algemene informatie

De Cashback (hierna: de “Actie”) wordt georganiseerd door A&C SYSTEMS NV (hierna: de “Dienstverlener”), gevestigd te Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, België, met als ondernemingsnummer BE-0445.299.482 (aansluitingsnummer bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: HM003026619).

Deze Bijzondere Actievoorwaarden, de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties en de eventuele bijkomende voorwaarden en bepalingen van de Dienstverlener zijn beschikbaar op https://nokia.myactions.eu.

De bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Actie Nokia 7.1 lanceringscashback 2018. Wanneer deze Bijzondere Voorwaarden er niet van afwijken zijn de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties van toepassing.

Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer de toepassing te aanvaarden van deze Bijzondere Voorwaarden alsook van de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties.


Artikel 2 – Bedrag van de Cashbackkorting

Het bedrag van de Cashbackkorting Nokia 7.1 lanceringscashback 2018-2019 bedraagt 50 EUR.

Artikel 3 – Deelnemende Producten

De Deelnemende Producten zijn de volgende:

Deze actie is zolang de voorraad strekt geldig voor aankopen gedaan in de Deelnemende Winkels in België, Nederland of in het Groothertogdom Luxemburg die zich bevoorraden bij de Dienstverlener.

Deze Actie kan niet gecumuleerd worden met andere acties die van toepassing zijn op het Deelnemende Product dat werd aangekocht door de Deelnemer.

De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van de Deelnemende Producten in de Deelnemende Winkels.

Artikel 4 – Deelnemende Winkels

Een lijst van de Deelnemende Winkels is beschikbaar op de webpagina van de Actie https://nokia.myactions.eu.

De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van de Deelnemende Producten in de Deelnemende Winkels.

Artikel 5 - Actieperiode

De Actie is geldig voor de Deelnemende Producten die gekocht worden tussen 05/10/2018 en 31/01/2019 (datum van aankoop vermeld op het aankoopbewijs geldt als bewijs) in een Deelnemende winkel in België, Nederland of in het Groothertogdom Luxemburg die zich bevoorraden bij de Dienstverlener.


Artikel 6 –Cashbackkorting

Om de Cashbackkorting te krijgen moet de Deelnemer:

- het aankoopbewijs van het Deelnemende Product + imei nummer uploaden, uiterlijk op 15/02/2019 (bevestigingsmail geldt als bewijs).


Opgelet, het is mogelijk dat deze bevestigingse-mail wordt geblokkeerd door een spamfilter of terechtkomt bij de ongewenste e-mails (junk).

Artikel 7 – Grondgebied van de Actie

De Actie is geldig voor de Deelnemers die hun woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in België, Nederland of in het Groothertogdom Luxemburg


Artikel 8 - Klachten

De vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Actie moeten help@myactions.eu vóór 02/03/2019 bereiken.

Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Promotionele Acties, kan de ontstentenis van reactie van de Dienstverlener op een bericht of een schrijven geenszins beschouwd worden als een akkoord met de inhoud van dat bericht of dat schrijven.