Actievoorwaarden
Wiko Cashbackacties

DEELNAMEVOORWAARDEN WIKO CASHBACK ACTIE

WIKO VIEW 2 - VIEW 2 PLUS - VIEW 2 PRO - HARRY 2 - LENNY 5

Hoe deelnemen aan de WIKO cashback actie ?

Deze actie is voorbehouden aan meerderjarige consumenten (particulieren) woonachtig in

Nederland. Bij aankoop van een WIKO VIEW 2 of VIEW 2 PLUS of VIEW 2 PRO of HARRY 2 of LENNY 5 in de periode van 1 januari tot en met 9 juni 2019.

Aankoop dient te geschieden bij één van de deelnemende officiële verkooppunten in Nederland:

1. Bol.com

2. Coolblue

3. Wehkamp

4. Mobiel.nl

5. BCC

6. Media Markt

7. OP=OP

8. Expert

9. The Phonehouse

10. Telecombinatie

11. Optie1

12. Welcom

Aankopen in het buitenland zullen niet in acht genomen worden. Producten aangekocht via veilingsites komen niet in aanmerking voor de actie.

Dit aanbod is niet combineerbaar met andere aanbiedingen, promoties of prijsverlagingen, beperkt tot twee aanvragen per persoon en gereserveerd voor eindgebruikers, exclusief professionals.

Wederverkopers en detailhandelaren kunnen niet van de actie profiteren ten behoeve van en in plaats van de eindklant. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw inschrijfformulier en deelnemingsdossier, inclusief ondersteunende ingediende documenten, zelfs indien uw verkoper of detailhandelaar deze heeft ingevuld en / of voltooid voor u. Voorwaarden en stappen hierin vernoemd moeten altijd in hun geheel worden gerespecteerd zodat de actie kan worden gevalideerd.

1. De aankoop

Koop tussen 1 januari en 9 juni 2019 een nieuwe WIKO smartphone van het type een VIEW 2 of VIEW 2 PLUS of VIEW 2 PRO of HARRY 2 bij een van de deelnemende officiële verkooppunten

Bij een WIKO VIEW 2 PRO bedraagt de cashback €50, - (zegge: vijftig euro)

Bij een WIKO VIEW 2 PLUS bedraagt de cashback €50, - (zegge: vijftig euro)

Bij een WIKO VIEW 2 bedraagt de cashback €20, - (zegge: twintig euro)

Bij een WIKO HARRY 2 bedraagt de cashback €30, - (zegge: dertig euro)

Koop tussen 1 januari en 2 juni 2019 een nieuwe WIKO smartphone van het type LENNY 5 bij een van de deelnemende officiële verkooppunten

Bij een WIKO LENNY 5 bedraagt de cashback €10, - (zegge: tien euro)

OPGELET: de aankoopperiode van LENNY 5 loopt uitzonderlijk tot en met 2 juni 2019. Aankopen gedaan na deze datum maken geen aanspraak op de cashback.

2. Inschrijving

• Registreer online via de https://www.actie-wikomobile.com voor 24 juni 2019.

• Vul het inschrijfformulier juist, volledig en naar waarheid in

• Vul het IMEI nummer in van jouw WIKO smartphone

• Upload een kopie van het aankoopbewijs

3. Uw deelname bestand

Verzamel de hierna vernoemde elementen:

• IMEI code van het aangekochte Wiko product

Waar vind ik het IMEI-nummer?

Je vindt het IMEI nummer door op je telefoon *#06# in te toetsen.

Het nummer staat ook op de doos van de smartphone.

Bij HARRY 2 en de LENNY 5 staat het IMEI nummer ook op het toestel achter de batterij. Verwijder hiervoor de achterkant van de smartphone en de batterij.

• Kopie van het aankoopbewijs (factuur of aankoop bon; inkooporders of aankoop certificaten opgericht door tussenpersonen bij de verkoop worden niet aanvaard) met volgende info : aankoopdatum, prijs, model, IMEI code.

• Een rekeningnummer in IBAN formaat (geen terugbetaling zonder IBAN).

4. Behandeling van het dossier

U ontvangt, mits wordt voldaan aan alle voorwaarden van de actie, uw cashback binnen maximaal

4 tot 6 weken vanaf de verzending van het volledig dossier. WIKO behoudt zich het recht voor om een dossier te weigeren indien onleesbaar, onvolledig of frauduleus, indien het dossier de voorwaarden van de actie niet respecteert, indien de vermelde referenties niet deel uitmaken van de

actie. Geen enkele vraag, opmerking of klacht zal na 24 juli 2019 meer in behandeling genomen worden.

WIKO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor elk verloren, onvolledige, vertraagde, onleesbare,

frauduleus dossier of elk dossier buiten de tijdslimiet ontvangen, zei het door uw schuld of die van een derde. U stemt ermee in om aandachtig alle taken die door u moeten worden verricht te lezen en ervoor zorgen dat alle nodige informatie om uw aanvraag te verwerken wordt verstrekt. Deze

algemene deelnamevoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Door deel te

nemen aan deze actie bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

WIKO behoudt zich het recht om de actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Vragen, opmerkingen over de actie en eventuele klachten kunnen verzonden worden naar :

help@myactions.eu

Een gebrek aan reactie van de dienstverlener in verband met een bericht of brief kan in geen geval worden beschouwd als een overeenkomen met de inhoud van voorgenoemd bericht.

Persoonlijke gegevens verzameld tijdens deze actie zijn noodzakelijk voor de uitvoering van deze

actie en worden enkel verwerkt voor de strikte eisen van deze actie en in overeenstemming met

WIKO’s privacy policy. In overeenstemming met de nationale wetgeving van kracht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heb je als deelnemer het recht op toegang, verbetering en opzegging van deze

gegevens om legitieme redenen, met betrekking tot al uw gegevens. Deze kan je uitoefenen door te

schrijven naar het adres van de actie: WIKO NETHERLANDS B.V. Databankweg 20 - 22, 3821AL Amersfoort.